Maacks løfter sløret for næste generation IT til affaldshåndtering

BrainyBins Platformer til transport og logistik

Med en helt ny softwareplatform og den seneste generation af radarsensorer bliver messegæsterne på Kommunale 2023 i Nürnberg præsenteret for fremtidens, digitale affaldshåndtering. Den danske pioner på området, Maacks, glæder sig til at præsentere komplette løsninger, der gavner miljøet, reducerer CO2-aftrykket og giver mere tilfredse borgere i kommunerne.

 Find Maacks in hal 9, på stand 736.

Digitalisering og optimering af affaldshåndtering kan løse mange af de udfordringer, kommunerne står over for. Stramme budgetter, strenge miljøkrav, udstrakt borgerservice og et godt arbejdsmiljø for de ansatte skal gå op i en højere enhed, og her kan en digitaliseret, mere strømlinet IT-løsning til affaldshåndtering bidrage til at løse opgaven.

– Tømningsfrekvensen for affaldsbeholdere kan med BrainyBins reduceres med op til 40 procent, fordi overvågning og tømning bliver datastyret og gennemføres efter behov, siger Hans Christian Pedersen, adm. direktør i Maacks, og fortsætter: Vi har høstet erfaringer med løsningen gennem flere år og kan på Kommunale løfte sløret for næste generation.

 

Nyhed: BrainyBins Transport & Logistics Platform

BrainyBins er værktøjet bag den digitale affaldshåndtering. På Kommunale 2023 præsenterer Maacks den nye BrainyBins Transport & Logistics Platform, der arbejder med AI i forbindelse med rapportering, optimering og indsigter i flowet af affald. Systemet omfatter blandt andet funktioner til forudsigelse af fyldningsgraden, ligesom der kan integreres vejning af containere og fakturering.

– Vi ser frem til en åben dialog med messegæsterne om beholderoptimering, og så præsenterer vi den nye Autoroute-ruteplanlægger, som er blevet endnu bedre til at optimere kørselsplanlægningen og dermed kan bidrage til et lavere ressourceforbrug, siger Hans Christian Pedersen.

 

BrainyBins Radar sensor – testet og dokumenteret

Teknologien bag sensorerne, der monteres i affaldscontainerne, er blevet stærkt forbedret gennem de senere år. Radarteknologien giver præcise meldinger, og sensorerne transmitterer løbende bl.a. fyldningsgraden til BrainyBins via skyen. Radarsensorerne er installeret hos mange kommuner og affaldsselskaber, som er glade for dem. Både sensorerne og de veldokumenterede resultater præsenteres på Kommunale 2023.

 

Klimavenlig vej til tilfredse ansatte og borgere

BrainyBins-løsningen rækker længere end til at optimere ruteplanlægning og spare penge. Den understøtter også kommuner med at realisere deres mål inden for rammerne af FN’s Verdensmål 11, 12 og 13, der omfatter bæredygtige byer og lokalsamfund samt ansvarligt forbrug og produktion.

– Det er en teknologi med store perspektiver, fordi den kan hjælpe kommuner og affaldsselskaber med at effektivisere tømningen af genbrugs- og affaldsbeholdere og gør det nemmere at opfylde mange kommuners visioner med en grøn profil og cirkulær økonomi, siger adm. direktør Hans Christian Pedersen.

Da beholderne overvåges døgnet rundt, kan driftslederen bedre planlægge indsatsen. Det sparer kostbar tid for chaufførerne, som undgår kørsel til tomme beholdere, og det kan frigive ressourcer til andre vigtige opgaver. Som en bonus får man mere tilfredse borgere, der hverken oplever overfyldte beholdere eller unødvendige afhentninger.

– Vi ser Kommunale 2023 som den helt rigtige ramme til præsentationen af den næste generation af vores løsning. Tyske kommuner kan få et veldokumenteret, driftssikkert produkt, som bygger bro mellem ambitiøse klimamål og kravene om omkostningsbevidsthed i det offentlige. Vi har store forventninger og glæder os til dialogen med gæsterne.

 

Om BrainyBins teknologien

Robust radarteknologi

BrainyBins Radar sensorer er baseret på radarteknologi og måler bl.a. fyldningsgraden af affaldsbeholdere. Det er den samme teknologi, der bruges i biler, hvor den hurtigt og præcist registrerer forhindringer på vejen. Sensoren installeres i toppen af beholderen og er udført i robuste materialer. Takket være radarteknologien kan man undgå falske fuldmeldinger grundet snavsede linser, som kan forekomme fx ved optiske linser eller ultralyd-sensorer.

 

Dynamisk ruteplanlægning

BrainyBins er et komplet system, der også omfatter et administrativt modul. Med sensorerne og den administrative software kan man optimere tømningen og automatisere ruteplanlægningen. Det sparer tid og penge, beskytter miljøet og det giver samtidig medarbejderne en mere meningsfuld dagligdag.

Om Maacks ApS

Maacks ist ein dänisches Technologie- und Softwareunternehmen, das sich seit über 10 Jahren auf die Digitalisierung der Abfallindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen aus Sønderborg ist führend auf dem dänischen Markt für SmartSensor-Technologie und zugehöriger IoT-Software zur Überwachung und Verwaltung von öffentlichen Abfallbehältern, Containern und auch Recyclingplätzen.

 

Vil du høre mere?

Send gerne en E-mail til Torben Østerby, Strategisk Salgschef, Maacks ApS
Mobile: + 45 4243 6011
toe@maacks.com

You may also like

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GENERAL

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF CHANGEFORCE​

17. October 2019

GENERAL

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF CHANGEFORCE​

17. October 2019

GENERAL

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF CHANGEFORCE​

17. October 2019