Affaldsteknologi til gavn for miljø, klima og driftsbudget

Per Sørensen fra Vesthimmerlands Kommune viser Maacks BrainyBins Radar sensor.

Peter Boisen, driftsleder fra AFLD I/S, drøfter ruteplanen med en af chaufførene.

Affaldshåndtering stiller enorme krav til logistikken. Ofte skal indsatsen koordineres mellem flere kommuner, ordningerne kan dække store og afsondrede områder, og flere fraktioner trænger sig på. Nu kan ny teknologi levere en datadrevet løsning, der giver borgerne en bedre tømning for færre skattekroner.

Affaldshåndtering oplever en række udfordringer, der lægger pres på sektoren. Det gælder både bemanding, ruteplanlægning og effektivitet, men også øgede servicekrav fra borgerne, industri og myndigheder.

– Derfor oplever vi stor lydhørhed over for vores BrainyBins system, hvor små sensorer i affaldscontainerne registrerer fyldningsgraden og sender data via skyen til vores BrainyBins software. Her kan man ud fra vores prognoser tilrettelægge den optimale tømningsrute i det givne område. Dermed optimerer vi kørslen uden at skabe krydskørsel, forklarer Torben Østerby, Strategic Sales Manager hos Sønderborg-baserede Maacks ApS, der står bag BrainyBins og sensorteknologien, der gør det muligt.

 

Dynamisk, digital ruteplanlægning

BrainyBins systemet indsamler data fra beholdere med sensorer – fuldmeldere – og derudover anvendes indmeldinger fra chauffører, vejedata, faste bagkanter og eventuelle faste tømningsintervaller. Man kan automatisk eller manuelt sammensætte den optimale rute ud fra beholdertype, fraktion, bilerne, der er tilknyttet en given fraktion, og en prognose med udgangspunkt i allerede indsamlede data fra tidligere tømninger. Den daglige driftsleder lægger den endelige ruteplan, som chaufførerne ser i en app.

– BrainyBins sikrer en optimal udnyttelse af ressourcerne, og vi bruger ikke alene den nyeste sensorteknologi, men har også udbygget systemet med statistik- og prognoseværktøjer. Systemet giver et nemt og intuitivt overblik over alle containere, skraldespande og biler. Det er et godt værktøj for både medarbejdere og ledelse, fastslår Torben Østerby, og kunderne giver ham ret.

– Det er en stor fordel med BrainyBins systemet, fordi vi har overblik over containerne, ved hvornår de skal tømmes og tømning kan automatisk bestilles. Vi har dermed frigjort en masse ressourcer til andre opgaver i kommunen, fortæller Rasmus Vestergaard fra Redux, Affald & Genbrug i Kolding Kommune.

Forbedring og yderligere besparelser

Selv om BrainyBins systemet kommer med et forslag til en optimeret tømningsrute, kan kommunens eller speditørens medarbejdere justere ruten baseret på viden og erfaring. Mange steder ønsker man typisk at køre ruterne på faste dage, men med forecasts og tilpasninger kan man reducere kørselsbehovet og reducere såvel CO2– som NOx-udledningerne.

Samtidig spares der kostbar tid i forbindelse med registreringen og administrationen af kørslen med affaldet samt til statistikarbejdet. Endelig kan BrainyBins bruges som brugervenligt faktureringsværktøj for vognmændene, da de kan generere fakturaer inklusive tømninger, lokationer og vægt. Navnlig for mindre vognmænd er det en fordel, da de ofte ikke har egne faktureringssystemer til det.

– Tømningen her hos os er udliciteret til Nordby Renovation, der anvender fuldmelderne til at tømme mere rationelt og med fokus på mindre transporttid. Jeg bruger også selv systemet til at tjekke op på, om alt er, som det skal være, fortæller Line Lambæk-Knudsen, ingeniør og havnefoged i Fanø Kommune.

 

Renovationsmedarbejder fra AFLD med Maacks BrainyBins Software på tablet.

Den dynamiske rute bliver vist i appen. Chaufføren er altid opdateret over fyldestand af beholderne og den aktuelle tømningsrute.

Erfaringer på tværs af seks kommuner

Siden 1975 har AFLD I/S løst affaldsrelaterede opgaver for Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner. De har ofte forskellige krav til servicen, og genbrugsstationerne er spredt over hele 5850 km2. Her har de brugt BrainyBins systemet siden 2018.

– Vi bliver ejet af seks kommuner, og derfor er et godt indsamlingsværktøj vigtigt for os. Systemet gør planlægningen dynamisk og datadrevet, og vores folk kan bidrage med input om højsæsoner for sommerhusområder, byfester og festivaler, hvor vi ved af erfaring, at der skal tømmes oftere, siger driftsleder Peter Boisen fra AFLD og uddyber:

– Ude i kommunerne har de en viden, og det er vigtigt, at den bliver brugt, så borgerne kan opleve at få den ønskede service. Typisk ønsker kommunerne, at tømningen skal ske, når containeren er 70-80 procent fyldt, og her giver BrainyBins og PickUp på genbrugspladserne et godt beslutningsgrundlag.

 

Fremtiden byder på endnu flere fordele

Den nyeste generation fuldmeldere benytter sig af radarteknologi og er monteret i toppen af containere og skraldespande. Radarteknologi er det bedste valg, da det giver præcise meldinger om fyldningsgraden og signalet ikke forstyrres af beskidte linser og lignende. Data om fyldningsgraden overføres løbende via skyen.

– Det er en teknologi, der kan forandre den daglige drift, fordi den virker, og fordi medarbejderne oplever en høj grad af anvendelighed, der passer ind i deres dagligdag. Vi ser den som et effektivt middel til bedre målopfyldelse, siger driftsleder Thomas Søgaard fra Rudersdal Kommune.

Den tætte dialog med kunderne er vigtig for udviklerne hos Maacks, som sammen med kunderne hele tiden arbejder på at videreudvikle løsningen, forklarer Strategic Sales Manager Torben Østerby og uddyber:

– Målet er at tilbyde kommuner og forsyningsselskaber så smidigt et system, at de kan spare unødvendig kørsel i yderområder eller tilpasse kørslen i tyndt befolkede områder og områder med feriehuse. Husk på, at hos nogle affaldsselskaber kører flåden af lastbiler 40.000 kilometer eller mere om måneden – det giver et enormt besparelsespotentiale.

Afslutningsvis anslår Torben Østerby fra Maacks A/S, at antallet af tømninger konservativt sat kan reduceres med minimum 10 procent og i mange tilfælde op til 50 procent, hvis det er et veldrevet affaldsselskab, der indfører den nye, digitale teknologi.

 

You may also like

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GENERAL

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF CHANGEFORCE​

17. October 2019

GENERAL

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF CHANGEFORCE​

17. October 2019

GENERAL

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF CHANGEFORCE​

17. October 2019