Vejle digitaliserer affaldstømning – gevinst for både klima og økonomi

Møde i Vejle kommune

Vejle Kommune har implementeret smart-sensorer i kommunens affaldsspande og undgår nu overflødig kørsel til tomme og halvtomme spande. Kommunen er dermed en pioner inden for brugen af digital teknologi og IoT (Internet of Things). Den intelligente ruteplanlægning motiverer medarbejderne og er en gevinst for både klima og økonomi.

Klokken 5 om morgenen udregnes den optimale ruteplan til tømning af Vejle Kommunes hundreder af affaldsspande, der er placeret langs kommunens 2.000 km veje. Den dynamiske beregning sker automatisk baseret på friske data fra de sensorer – såkaldte fuldmeldere – der sidder i hver enkelt affaldsspand. Sensorerne melder spandene klar til tømning, når de er 80 procent fyldte, og på den måde undgår medarbejderne unødvendig og klimabelastende kørsel.

Vejle Kommune har en innovativ tilgang til digitalisering og brugen af IOT (Internet of Things), fortæller Lars Bolander, afdelingsleder for Vej & Park i Vejle Kommune. Derfor afsatte kommunen midler til et testforsøg på en forsøgsrute, hvor de gennem digital aflæsning af fyldningsgraderne ville effektivere tømningen af offentlige affaldsspande.

Test gav grønt lys for fuld udrulning

Målet med testen var at muliggøre datadrevet planlægning i stedet for estimeret frekvenstømning, så det blev muligt at effektivisere indsamlingen, give borgerne en bedre service og sikre grønnere renovationsdrift. Testen påviste et klart optimeringspotentiale og en positiv business case. Derfor er fuldmelderne nu rullet ud i hele kommunen efter en vedtagelse i byrådet.

I alt er 547 af kommunens 875 affaldsspande nu udstyret med digitale sensorer. De resterende er placeret på centrale steder i kommunens centerbyer og i centrum af Vejle, og de kan derfor nemt tømmes dagligt af medarbejdere i forbindelse med andre rutiner.

Dansk udviklet løsning viser vejen

Som leverandør har Vejle Kommune valgt BrainyBins fra danske Maacks, der er specialister i digitalisering af affaldsspande og genbrugsstationer. BrainyBins®-softwareplatformen, Dynamic Route, henter data fra fuldmelderne, optimerer tømningsruterne og genererer dem online til medarbejderne i Materielgården. Det er er Vejles Kommunes interne entreprenør, der står for tømningerne.

– Tidligere kørte vi fast ud til skraldespandene en-to gange om ugen, men nu kan vi nøjes med at tømme dem i snit hver fjortende dag, siger Sari Jensen fra Vej & Park. Hun fortsætter:

– Chaufførerne på ruten har online adgang til tømningsruten. De registrerer, hvor de enkelte affaldsspande er blevet tømt og kan på stedet melde ind om behov for eventuelle reparationer.

Tidligere blev affaldsspandene tømt efter faste ruter, enten dagligt eller 1-2 gange om ugen, mens nogle blev tømt sjældnere og baseret på medarbejdernes erfaring. To mand var fast beskæftigede med tømningerne.

– Nu er det 1,5 medarbejdere, der tømmer affaldsbeholderne, og gennem løbende optimering, kan vi komme endnu længere ned. Det giver tid til andre vigtige opgaver, opsummerer Mikal Bladt, teamleder i Materielgården, Vejle Kommune.

Prognoseværktøjet i BrainyBins-platformen er baseret på Artificial Intelligence (AI). Dermed bliver ruteplanlægningssystemet hele tiden bedre til at forudsige, hvornår de enkelte beholdere skal tømmes næste gang, fordi det inddrager aktuelle målinger med BrainyBins fuldmelderne, historik, chaufførernes indrapporteringer og andre datakilder.

Mand ved skraldespand
Mikal Bladt ved en af Vejles affaldsbeholdere. BrainyBins® Radar-sensoren er monteret i beholderens låg.

Virker motiverende for medarbejderne

På kontoret kan Sari Jensen følge med på en skærm, hvor alle affaldsspande vises med fyldningsgrader, og når de bliver tømte. Hun sørger for, at chaufførerne bliver introduceret til og motiveret til at bruge systemet og lærer at bruge det mobile BrainyBins® Navigation-værktøj.

– Det er vigtigt, at chaufførerne bakker op om den digitale løsning, og det gør de, fordi det er nemt at bruge – også for afløserne, siger Sari Jensen.

Selve implementeringen kræver disciplin og faste rutiner, når registreringen af affaldsspandene med type, GPS-lokation etc. skal på plads i kommunens DIS-database. Der skal være én, der er ansvarlig og kan koordinere på tværs af kommunens involverede afdelinger, siger Sari Jensen. Hun sørger for, at databasen med lokationsdata, som BrainyBins® Dynamic Route-softwaren er koblet op til, er korrekt.

Radar baner vej for yderligere optimering

Med præcise data om placering og historiske data om fyldningsgraderne, der er registreret i BrainyBins®-platformen, er man hos kommunen nu begyndt at trimme for eventuelle overlap og reducere antallet af affaldsspande. Da det foregår fuldt datadrevet, sker det uden at gå på kompromis med borgerservicen.

Det oprindelige forsøg i 2021 viste op mod 30 pct. fejlmeldinger, og derfor valgte Vejle Kommune at skifte til Maacks som leverandør af fuldmeldere og software. Det gjorde man, fordi Maacks med radarteknologi havde udviklet den bedste sensor på markedet, og i dag oplever kommunen meget få fejlmeldinger.

– Radarsensorerne fra Maacks præsterer klart bedre end forudsat i vores målsætning for testperioden. Udgangspunktet dengang var den daværende sensorteknologi, som ikke var fra Maacks, siger Sari Jensen.

Også signaldækningen fra radarsensorerne er rigtig god via kommunikationsnetværket NB-IOT, hvor fyldningsgraden opdateres 6 gange om dagen.

Resultaterne i Vejle er entydigt positive

BrainyBins®-løsningen blev fuldt implementeret i 2023 og er nu i driftsfasen. I løbet af 2024 skal resultaterne evalueres med henblik på også at implementere systemet i andre afdelinger i Vejle Kommune. Der er pæne forventninger til evalueringen, som forventes at vise, at målsætningerne om 30 procent reduceret kørsel, en 40 procent økonomisk gevinst og en reduktion på 5,5 ton CO2 om året bliver opfyldt.

– Vi har en god mavefornemmelse og kan se, at vi med de samme medarbejdere nu også kan få tid til at indsamle affald langs veje og ved vejbroer, opsummerer Sari Jensen fra Vej & Park, som er ansvarlig for drive implementeringen og den daglige drift af Maacks-løsningen.

– Ingen tvivl om, at tømningen af affaldsspandene bliver hurtigere og billigere, og så er der det lille ekstra plus, at vi hurtigt kan svare vores folkevalgte politikere, når de får spørgsmål fra bekymrede borgere om affaldsspandene. Politikerne kan godt lide, at vi ikke kører forgæves, fordi det viser, at vi også tager hensyn til klimaet, slutter Lars Bolander.

Mand og kvinde ved siden af en skraldespand
Sari Jensen og Mikal Bladt ved en affaldsbeholder i Vejle Kommune, som er udstyret med BrainyBins® Radar-sensorer.

Vil du vide mere om den digitale transformation?

Kontakt gerne vores salgschef Torben Østerby.

You may also like

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GENERAL

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF CHANGEFORCE​

17. October 2019

GENERAL

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF CHANGEFORCE​

17. October 2019

GENERAL

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF CHANGEFORCE​

17. October 2019