Digital teknologi optimerer affalds­håndtering på Langeland

Thomas Strandmark ve en affaldsø i Rudkøbing
Driftschef Thomas Strandmark, Langelands Forsyning, ved en affaldsø i Rudkøbing, som er udstyret med digitale fuldmeldere.

Langelands Forsyning A/S har optimeret driften gennem ­digitali­sering af deres affaldsindsamling – herunder digitale ­sensorer, der overvåger øens affaldsbeholdere.

Løsningen er leveret af den Sønderborg-baserede virksomhed Maacks, og den har både sparet forsyningsselskabet for mange kilometers kørsel og givet tilfredse borgere og sommergæster.

– Ingen læserbreve i ‘Øboen’ om manglende tømning af affaldsbeholderne er målet, og det holder stadig, siger Thomas Strandmark med et glimt i øjet. Han er driftschef for affald hos Langelands Forsyning A/S, hvor brugen af små digitale sensorer fra Maacks til at overvåge fyldningsgraden i de enkelte affaldsbeholdere har været en del af driften siden 2019.

I sommerhusområderne på Langeland oplever man ikke længere problemer med overfyldte affaldsbeholdere, og sammen med overgangen til affaldsøer har Langelands Forsyning været i stand til at reducere med en renovationsvogn. Samtidig er det en meget driftssikker løsning.

Erstatter manuelle rutiner

Tidligere måtte en medarbejder fra Langelands Forsyning tage turen 176 km rundt på øen for at tilse beholderne på 50 miljøstationer. Det tog halvanden dag og resulterede i en papirrapport med en oversigt over fyldningsgraden på de enkelte affaldsbeholdere.

På den baggrund kunne en chauffør tilrettelægge en tur for at tømme de relevante beholdere. Det var ikke alene en omstændelig proces, men den kunne også variere alt efter, hvem der skulle vurdere fyldningsgraden.
– Vi brugte alt for meget tid på at tilse kommunens miljøstationer, siger driftschef Thomas Strandmark i dag, og han ridser gerne den nye løsning og processen op.

I alt 220 digitale fuldmeldere

Langelands Forsyning gik systematisk til opgaven. De installerede først en halv snes fuldmeldere og er nu oppe på i alt 220 sensorer, der registrerer fyldningsgraden i øens affaldsbeholdere.

Der er i dag godt 30 affaldsøer rundt på øen, som blandt andet dækker alle sommerhusområder med 2.300 husstande. Hver affaldsø har 6-7 affaldsbeholdere og i alt håndteres 10 fraktioner – i alt bliver det til 220 beholdere. For at effektivere indsamlingen samles glas og metal i én fraktion.

Driftschef Thomas Strandmark, Langelands Forsyning, ved en affaldsø i Rudkøbing, som er udstyret med digitale fuldmeldere.
Driftschef Thomas Strandmark, Langelands Forsyning, ved en affaldsø i Rudkøbing, som er udstyret med digitale fuldmeldere.

Kører efter fyldningsprocenter

Specialisterne hos Maacks har ikke alene leveret de enkelte sensorer, men også BrainyBins Transport & Logistics softwaren, som via skyen kan hente data fra alle affaldsbeholdere. Med systemet kan driftschefen automatisk generere en tømningsrute så kørslen med de tunge lastvogne minimeres – og dermed reduce­res omkostningerne og CO2-udledningen.

Via en app kan chaufføren se ruteplanen og fx de aktu­elle fyldningsgrader for de enkelte affaldsbeholdere.

– BrainyBins er et stækt værktøj, som har effektiviseret vores tømning af affaldsbeholderne. Det er nemt at bruge og giver overblik, så vi har kunnet uddelegere tilrettelæggelsen af turene til vores chauffør – han er nu helt selvkørende, siger driftschef Thomas Strandmark.

Hver sjette time bliver fyldningsgraderne automatisk opdateret. Normalt lægges en affaldsbeholder ind i tømningsruten, når den har en fyldningsgrad på ­80-90 procent. Men hver onsdag tjekkes data en ekstra gang for de containere, der kan være kritiske i weekenden i fx sommerhusområder.
Langelands Forsyning har en forvogn med kærre (hænger) til at tømme affaldsbeholderne, og den kan håndtere fire fraktioner ad gangen. Dertil kommer dagrenovationen med tre lastbiler.

Sikker drift

Hos Langelands Forsyning overvåges sensorerne centralt og de kan se, hvis de ikke skulle fungere, eller hvis de er ved at løbe tør for batteri.

– De første fire måneder har vi kun haft én defekt fuldmeldersensor ud af 220 i det hele, og vi har ikke skiftet et eneste batteri i år, så de giver en problemfri drift, fastslår Thomas Strandmark.

Langeland er en smuk ø med bakkede landskaber. Det gav i begyndelsen problemer, når der skulle overføres data fra sensorer ude på øen, men i samarbejde med Maacks har Langelands Forsyning fundet en god løsning i den såkaldte NB-IoT-teknologi, der giver konsistente meldinger om fyldningsgraden i behold.

Nemt at udvide

Hos Langelands Forsyning har de en abonnementsordning hos Maacks, der omfatter fuldmeldere og softwarepakken. Skal der installeres en ny eller skiftes en fuldmelder, er det så nemt, at driftschefen ofte gør det selv, når han alligevel er på landevejen.

– Det tager mig 10 minutter til at installere en ny fuld­melder og at oprette den i vores software, siger Thomas Strandmark. Han anbefaler andre affaldsselskaber at installere fuldmeldere. 

– Det giver nogle oplagte muligheder for at optimere driften, og den mere rationelle indsats giver også god mening for medarbejderne, fortsætter han. 

Thomas Strandmark har også gjort sig nogle over­vejelser om nye tiltag inden for deres digitale affalds­håndtering.

BrainyBins Radar sensor monteret i toppen af affaldsbeholderen
BrainyBins Radar sensor monteret i toppen af en beholder fra Langelands Forsyning.

– Vi arbejder løbende på at gøre løsningen endnu mere effektiv og præcis, fortæller Thomas Strandmark og uddyber: Næste generation fuldmeldere bruger radarteknologi, som øger præcisionen ved aflæsning af blandt andet pap, papir og plast. Derudover over­vejer vi at arbejde med de prognoser for tømning, som Maacks også kan tilbyde.

Sønderborg-virksomheden Maacks har levereret digitale løsninger til automatisering af tømning og ruteplanlægning til en lang række danske kommuner og affaldsselskaber. Virksomheden er den førende udbyder på det danske marked, og som med en innovativ tilgang har udviklet blandt andet radarbaserede fuldmeldere, der er kendetegnet med en meget høj præcision.

Vil du vide mere om den digitale transformation?

Kontakt gerne vores salgschef Torben Østerby.

You may also like

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GENERAL

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF CHANGEFORCE​

17. October 2019

GENERAL

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF CHANGEFORCE​

17. October 2019

GENERAL

WE ARE HAPPY TO ANNOUNCE THE LAUNCH OF CHANGEFORCE​

17. October 2019